(Kliknutím na položky lze zobrazit jejich popis)
Uzavřeno Stranové pravítko

Slouží pro navádění bloků řeziva až do maximální pracovní šířky stroje - dle typu stroje:

ORBIT - maximální pracovní šířka "B" = 150 mm

ECO-POWER - maximální pracovní šířka "B" = 150 mm

MAMUTH - maximální pracovní šířka "B" = 220 mm

Toto vybavení lze použít pro zpracování téměř všech druhů řeziva. Doporučujeme zpracovávat řezivo alespoň 2-stranně opracované - spodní plocha a boční plocha. Výšková tolerance ± 0,1 mm musí být dodržena. Bloky řeziva jsou k pravítku přitlačovány kladkami, které jsou ovládány pneumatickými válci. Toto příslušenství není vhodné pro zpracování řeziva tloušťky pod 30 mm.

Rámová pila - stranové vedení materiálu
 
Stranové pravítko

 

Uzavřeno Střední pravítko

Slouží pro zpracování 2 bloků řeziva současně. Pro správnou funkci musí být dodrženy výškové tolerance řeziva ± 0,1 mm. Bloky řeziva jsou přitlačovány ke střednímu pravítku pomocí kladek, které jsou ovládány pneumatickými válci nebo jsou pevné s ručním nastavením polohy. Maximální šířka bloků je omezena takto:

ORBIT - maximální pracovní šířka "B" = 65 mm

ECO-POWER - maximální pracovní šířka "B" = 65 mm

MAMUTH - maximální pracovní šířka "B" = 100 mm

Toto příslušenství není vhodné pro zpracování řeziva tlouštky pod 30 mm.

Rámová pila - středové vedení materiálu
 
Střední pravítko

 

Uzavřeno Kanálové vedení

Slouží pro zpracování více bloků řeziva současně. Pro správnou funkci musí být dodrženy výškové tolerance řeziva ± 0,1 mm. Bloky řeziva jsou naváděny k pilovým listům mezi ocelovými lištami. Pro správnou funkci tohoto systému je dodržení přesnosti opracování ploch i hran. Doporučuje se 4-stranné opracování s přesností ± 0,1 mm . Pro určité specielní případy lze toto vedení upravit na přání pro zpracování 1-stranně opracovaného materiálu (opracovaná je vždy spodní hrana, po které je řezivo prostřednictvím podávacích válečků posouváno). Maximální počet kanálů je dán max. pracovní šířkou jednotlivých typů stroje a tlouštkou zpracovávaného řeziva.

Rámová pila - kanálové vedení materiálu
 
Kanálové vedení

 

Uzavřeno Napínací rám

Slouží pro napnutí pilových listů. Montáž napínacího rámu se provádí v montážním přípravku. Připravený rám s pilovými listy se jednoduchým způsobem upevní do hlavního rámu stroje. Ke každému stroji je možné na přání dodat libovolný počet napínacích rámů. Typy napínacích rámů jsou rozlišeny typem stroje a délkou pilových listů (dle výšky řezu).

Napínací rámeček
 
Napínací rám

 

Uzavřeno Distanční vložky s otvory

Vložky vymezují mezeru mezi pilovými listy a udávají tak tloušťku výrobku - lamely. Vložky s otvory jsou určeny pro spodní upínač pilového rámu. Materiál vložek je tepelně zušlechtěn.

Vložka s dírou
 
Distanční vložka s otvory

 

Uzavřeno Distanční vložky bez otvorů

Vložky vymezují mezeru mezi pilovými listy a udávají tak tloušťku výrobku - lamely. Vložky bez otvorů jsou určeny pro horní upínač pilového rámu. Materiál vložek je tepelně zušlechtěn.

Vložka bez díry
 
Distanční vložka bez otvoru

 

Uzavřeno Hoblovací modul spodní na výstupu

Toto zařízení slouží k odstranění vytrhaných vláken na spodní straně řezaného materiálu. Úběr je plynule nastavitelný v rozsahu 0-2 mm. Výsledný výškový rozměr opracovaných lamel je v přesnosti ± 0,1 mm. Na přání lze vybavit modul digitálním odměřováním polohy.

Spodní hoblování
 
Hoblovací modul spodní

 

Uzavřeno Hoblovací modul horní a spodní na výstupu

Toto zařízení slouží k odstranění vytrhaných vláken na spodní straně řezaného materiálu a současně k velmi přesné výškové kalibraci vyrobených lamel. Součástí horního hoblovacího modulu je hoblovací modul dolní. Úběr dolního modulu je plynule nastavitelný v rozsahu 0-2 mm, horní modul lze výškově přestavit v celém pracovním rozsahu stroje. Výsledný výškový rozměr opracovaných lamel je v přesnosti ± 0,05 mm. Na přání lze vybavit modul digitálním odměřováním polohy s možností odečtů hodnot obou hoblovacích modulů a absolutní hodnoty -výsledný rozměr výrobku.

Horní a spodní hoblování
 
Hoblovací modul horní a spodní

 

Uzavřeno Přední hoblovací modul horní

Přední hoblovací modul horní namontovaný na vstupu do Tenkořezné Rámové Pily pomáhá kalibrovat výškové nerovnosti vstupního materiálu za účelem správného podávání skrze stroj. Nemusíte výškově hoblovat vstupní materiál, nýbrž ho přímo zpracovat v rámové pile po procesu sámování.

Přední hoblovací modul horní
 
Přední hoblovací modul horní

 

Uzavřeno Přítlačné válce horní (dolní) s vrstvou PU

Vrstva polyuretanu na podávacích válcích umožňuje lépe vyrovnávat výškové nepřesnosti mezi bloky řeziva. Toto řešení se používá hlavně u strojů se středním pravítkem nebo kanálovým vedením.

Pogumovaný váleček
 
PU Válec

 

Uzavřeno Automatický zásobník polotovarů

Je určen k automatickému vkládání bloků řeziva do stroje. Použití je zvláště vhodné v kombinaci s kanálovým vedením, nebo při zpracování krátkých polotovarů. S využitím automatického zásobníku může jeden pracovník obsluhovat i více strojů současně. Není zde omezení co do délky bloků dřeva - od 200 mm do 4000 mm...a více

Zásobník
 
Automatický zásobník polotovarů

 

Uzavřeno Podpěrná lišta mezi pilami

Předchází vzniku vytrhaných dřevních vláken ve spodní části bloků materiálu. Dřevo je díky liště podepřeno v těsné blízkosti řezu. Použití podpěrné lišty je obzvláště v případech výroby tenkých lamel nebo při řezání dřeva s rozdílnou strukturou vláken - tzv. jarního a letního dřeva.

Podpěrná lišta mezi pily
 
Podpěrná lišta mezi pilami

 

Uzavřeno Chlazení pil horní a dolní

Je určeno hlavně pro větší řezné výšky (nad 100 mm). Pilové listy jsou ochlazovány vlivem expanze stalčeného vzduchu. Horní chlazení pomáhá odstraňovat piliny a prach z řezných spár. Použitím tohoto příslušenství lze prodloužit životnost ostří až o 30%.

Ofukování pilových listů
 
Chlazení pil horní a dolní