Rychlá prohlídka - Tenkořezná Rámová Pila - Technické řešení

3. Jak funguje tenkořezná rámová pila a jaké je její technické řešení?

NEVA - Schéma jemnořezné rámové pily
Legenda: 1. Zásobník polotovarů; 2. Podávací válečky přední; 3. Polotovar; 4. Podpěrná lišta; 5. Pilový rám; 6. Chlazení pilových listů; 7. Podávací válečky zadní; 8. Hoblovací modul spodní; 9. Hoblovací modul horní; 10. Vstupní jednotka před hoblováním; 11. Hoblovací modul přední horní
   

4. Jaký je maximální průchod strojem a jak ho lze využít?

Max. šířka x max. řezná výška <=> 150(220) x 250/350 mm. Lze využít pro montáž některého ze 3 základních způsobů vedení materiálu:

Kanálové vedení materiálu Stranové vedení materiálu Vedení materiálu dle středového pravítka
Kanálové vedení Stranové pravítko Středové pravítko
     

Individuální provedení, tj. způsoby vedení materiálu do stroje, tak i uspořádání příslušenství ve stroji je možné konzultovat s naším obchodním oddělením.


Zpět Tenkořezná Rámová Pila - 2/6 Další