Stelitové Pilové Listy

PoptávkaPoptávka

Stelitové pilové listy standardních i atypických rozměrů jsou určeny pro řezání tvrdého i měkkého dřeva. Pilové listy jsou vyráběny z vysoce kvalitní švédské oceli, zuby jsou navařovány stelitem. Geometrie břitu je volena individuelně pro účely použití pilového listu. Listy je možné v závislosti na požadované řezné spáře ostřit 5 - 20 krát. V závislosti na zatížení pilového listu doporučujeme upravit předpětí pilového listu válcováním. Další podrobnosti týkající se geometrie, rozměrů a použití pilových listů naleznete zde v kapitole “Více o pilových listech”.

Vlastnosti:Stelitové Pilové Listy

Navařování stelitu

Navařování stelitu se provádí metodou navařování elekrickým odporem. Část stelitu určená pro navaření je uchopena navařovací čelistí a odříznuta z tyče stelitu, která je umístněna v zásobníku navařovacího automatu (obrázek dole vlevo). Navaření odříznuté části stelitu je provedeno s předehřevem stelitu, čímž je zajištěna dokonalá pevnost a houževnatost spoje (obrázek vpravo). Celý proces navaření stelitu je automatický. Výhodou této technologie navařování je neměnná kvalita stelitu až do úplného vyhospodaření pilového listu.

Odřezávání stelitu
Odříznutí stelitu
  Navařování stelitu
Detail návaru

Vybroušení tvaru zubu

Vybroušení tvaru zubu se provádí za vydatného chlazení. Nesmí dojít k přehřátí stelitu ani k poškození těla pilového listu z důvodu přehřátí. Je potřeba zabránit vnesení jakéhokoliv nežádoucího pnutí do těla pilového listu.

Broušení tvaru
Broušení tvaru

Egalizace a kontrola

Přesnost broušení volných úhlů má zásadní vliv na přesnost řezání pilového listu. Kontrola volných úhlů na profilprojektoru s 50-ti násobným zvětšením odhalí veškeré nedostatky v seřízení výrobního zařízení.

Egalizace
Egalizace - broušení volných úhlů e ,e´
  Profilprojektor
Profilprojektor