Rychlý návrat investice s tenkořeznou rámovou pilou Orbit

Rámové pily

Snížit náklady a zachovat kvalitní výrobu není jistě snadný úkol. Naším cílem je ukázat si rezervy ve výrobní kapacitě tenkořezné rámové pily - tj. porovnání klasického způsobu řezání s orbitálním způsobem řezání, který právě ony rezervy nabízí. Jde především o zvýšení kapacity výroby díky správnému způsobu tvorby třísky při orbitálním řezání a o úsporu nákladů na řezné nástroje. Ti, kteří nemají úplně jasno, jak rámová pila Orbit pracuje, se mohou dočíst více informací zde.

Od konce 90tých let spolupracuje firma NEVA se společností OGDEN (USA) ve sdílení znalostí a zdrojů v oblasti technologií řezání s velmi tenkou řeznou spárou. Skrze sílu naší spolupráce se nám podařilo posunout technologii řezání o další krok kupředu. Spojením zdrojů v oblasti vývoje a výroby jsme dali vzniku tenkořezné rámové pile ORBIT.

Předtím než se tu budeme ohánět procenty či jinými čísly, jak bývá zvykem - avšak ne moc průhledným zvykem, podíváme se tedy nejprve na výsledky podložené zkouškami u konkrétního zákazníka, který tuto možnost porovnání má. V první řadě je nutné podotknout, že zákazník zpracovává suchý dub o vlhkosti 8-10% na lamely určené pro vývoz do Francie ve vysoké kvalitě povrchu a v toleranci ± 0,1 mm. Toto kritérium ovlivňuje použitelnou rychlost posuvu materiálu do řezu nebo jinými slovy, posuv lze ještě zvýšit ovšem na úkor kvality. Přejděme ale raději k první tabulce, kde jsou vidět výsledky z rámové pily TR88 Economic:

Běžná rámová pila s pohybem nahoru dolů
(suché dubové  lamely v toleranci ± 0,1 mm)

Výška dřeva
(mm)

Kanálů

Lamel

Posuv
(m/min.)

Minuty
400

Výrobní kapacita
100%

93,5 5 25 0,32 299 m2 230 m2
128 5 25 0,28 358 m2 276 m2
156 5 25 0,24 374 m2 288 m2
191 3 15 0,20 229 m2 176 m2
203 3 15 0,18 219 m2 169 m2


Pro vysvětlení je potřeba dodat, že stroj Economic je vybaven hliníkovým rámem a motorem 11 kW a proto při určité výšce dřeva je obtížné zajistit nepřetržité vedení 5ti kusů dřeva v kanálech. Skutečná kapacita v m2 se od teoretického zákonitě musí lišit a to ze dvou důvodů. Materiál nemusí vždy běžet ideálně čelo na čelo po celou dobu směny. Druhým důvodem je fakt, že stroj s přerušovanou podávkou funguje systémem start / stop, což je na jednu stranu příznivé pro snížení tření pilových listů v řezné spáře, na druhou stranu se musí projevit určitá časová ztráta. Ta činí porovnáním teorie a skutečnosti v tabulkách 23% u obou strojů. Nutno podotknout, že bez přerušované podávky by byly veškeré výsledky i životnost pil mnohem horší. Pro srovnání dále uvádíme výsledky rámové pily Orbit Plus, 15 kW motor, ocelový rám a především orbitální způsob řezání:

Rámová pila ORBIT
(suché dubové lamely v toleranci ± 0,1 mm)

Výška dřeva
(mm)

Kanálů

Lamel

Posuv
(m/min.)

Minuty
400

Výrobní kapacita
100%

93,5 5 25 0,45 421 m2 324 m2
128 5 25 0,40 512 m2 394 m2
156 5 25 0,35 546 m2 420 m2
191 5 25 0,28 535 m2 411 m2
203 5 25 0,25 508 m2 390 m2


Tuhý ocelový rám a 15 kW motor udělají své a jak je vidět v posledních dvou řádcích tabulky, lze plně využít 5ti kanálů v libovolné výšce dřeva - čili energie akumulovaná v těžkém ocelovém rámu hraje roli, co se týče množství zpracovávaného materiálu naráz. Výsledky dosažené u běžného způsobu řezání v první tabulce jsou pro nás nyní 100%. Porovnáním výsledků z obou tabulek zjistíme: 324 m2 / 230 m2 = 1,4 nebo 394 m2 / 276 m2 = 1,42 a 420  m2 / 288 m2 = 1,45 je vždy číslo větší než 1,4 Þ tj. více než 40%. Samozřejmě porovnáváme jen první 3 řádky tabulky, kde se shoduje počet kanálů.

Na první pohled je též patrné, že s rostoucí výškou dřeva se rozdíl mezi výrobní kapacitou obou strojů výrazně zvyšuje - a to jsme jen u výšky 156 mm a rozdíl je 45% ! Z toho vyplývá, že orbitální způsob řezání má zásadní význam při řezání výšky dřeva již od 100 mm. A nyní trocha matematiky, podíváme se na to jak je to s posuvem do řezu:

Posuv do řezu je dán z rovnice: U = uz * H * n / t

Oba stroje jsou po stránce parametrů stejné, tj. stejný zdvih H = 210 mm, n = 450 otáček/min. a byly použity stejné nástroje se stejnou roztečí zubů t = 13 mm. Jak je vidět, jediný parametr, který v tuto chvíli ovlivní rychlost posuvu, je právě posuv na zub uz. Někdo by mohl namítnout zvýšení otáček, ovšem to vede jen k urychlení otupení pilových listů v řezné spáře.

Z výše uvedených výsledků tedy vyplývá, že rámová pila Orbit umožňuje použít větší hodnotu posuvu na zub uz a zachová kvalitu řezaného povrchu díky orbitálnímu způsobu řezání. Nejde tedy o žádný trik, či hru s procenty. Z uvedených výsledků z praxe jasně vyplývá, že při řezání na strojích Orbit je výrobní kapacita min. o 40% vyšší než na konvenčních rámových pilách.

Dalším bodem našeho zájmu budou nástroje. Nyní je ta správná příležitost připomenout, že 90% úspěchu = správně připravené pilové listy. Můžete použít pilové listy tak tenké, jak je to jen možné, a to na jakékoliv rámové pile, není zde žádný limit. Jak již vyplynulo z výše uvedeného se stejnými nástroji lze na strojích Orbit vyrobit o 40% více. Vezmeme-li v úvahu jednoduchý příklad snadno spočítáme, co nás budou stát nástroje.

Vyjdeme-li ze zkušeností při řezání suchého dubového materiálu, bude průměrná životnost pil cca 16 hodin, tj. 2 dny při 1 směně. Pily pak naostříme zhruba 10x a budeme uvažovat 22 pracovních dnů v měsíci. Pro výrobu 25 ks lamel v 5ti kanálech je potřeba 5x 4 pily + 5x 2 roztřískovače, tj. 30 pil dohromady. Ceny pil a ostření známe, máme tedy kompletní zadání a můžeme opět počítat:

Máme 1 sadu pil (30 ks)
10x naostříme po 2 dnech
Cena ostření sady
cena 720.0 EUR
tj. 20 pracovních dnů na 1 směnu
10x 30 pil x 2.0 EUR = tj. 600.0 EUR

Přehled:
Náklady na pily:
Náklady na ostření:


 

720.0 EUR / měsíc - při 1 směně
600.0 EUR / měsíc - při 1 směně
1 320.0 EUR / měsíc
x 12
15 840.0 EUR - za nástroje

Na stroji Orbit ušetříte min. 40%   6 336.0 EUR - ušetříte za 1 rok

 

Na závěr porovnáme pořizovací náklady na oba stroje a vezmeme-li v úvahu výhody, které tenkořezná rámová pila Orbit nabízí, můžeme sestavit následující graf, kde je patrný zásadní význam v úspoře provozních nákladů - tj. v nákladech na nástroje a jejich ostření. Aby starý stroj dosáhl stejné produktivity jako Orbit, musel by spotřebovat více nástrojů, déle pracovat atd. Nejenže tedy ušetříte 40%, ale se stejnou pracovní silou docílíte vyšší produktivitu, takže v konečném důsledku získáte mnohem více. V porovnání vyšší počáteční investice již brzy dostihne zastaralé technologie a začne přinášet své ovoce. Chcete-li tedy přemýšlet o zítřku, je potřeba začít přemýšlet dnes.

« ZPĚT NA VŠECHNY ČLÁNKY
PARTNEŘI
Ogden Group DudrTools RfsProtech
KONTAKTUJTE NÁS
Facebook Instagram Linkedin Twitter