Tenkořezné rámové pily - Časté dotazy

Rámové pily

Mnoho nových zákazníků se ptá, jak rychle lze řezat, zda není možné zvýšit otáčky stroje, kolik pilových listů lze do rámu napnout. Odpověď není jednoduchá a je nutné případ od případu provést odpovídající technický propočet. Každý stroj disponuje elektromotorem, který je navržen úměrně celkové konstrukci stroje. Hlavním omezujícím prvkem je pilový list a tloušťka řezané lamely. Tenký pilový list je schopen přenést určité zatížení. Je li zatížení vyšší, než může list přenést, vybočí list z přímého směru. Tato hranice zatížení je též závislá na kvalitě ostří pilového listu. Příliš tenká lamela je náchylná ke zborcení či praskání při příliš velkém posuvu.

Zpracování dřeva?

Dokonalý stroj nepostačí k tomu, aby konečný výsledek byl takový, jaký má být. Dřevo je nejušlechtilejší hmota, která se na této planetě vyskytuje. Díky jeho stavbě a vlastnostem ho lze použít pro mnoho účelů, kde jiné hmoty neobstojí. Je potřeba s ním zacházet šetrně a při jeho zpracování volit postupy, které nevedou k jeho znehodnocení. Vzhledem k jeho anizotropii je důležité rozhodnout, jakým postupem bude zpracováno, jaké nástroje budou zvoleny a je důležité vědět, jak se při tom ten či onen druh dřeva bude chovat. Kvalitní stroj, kvalitní a odborně připravené nástroje, správným způsobem připravené dřevo a samozřejmě odborný personál - to všechno jsou podmínky pro dosažení žádaného výsledku. Všechny tyto podmínky musí být beze zbytku splněny, žádná nesmí být ošizena či vynechána.

Jak je možné šetřit dřevo?

Na první pohled by se zdálo, že rámové pily obecně vzato jsou vzhledem k ostatním strojům pomalé. Je tomu skutečně tak ? Ve srovnání s okružními pilami se pohybuje běžně využitelný rozsah posuvu v rozmezí 0,5 – 1,5 m/min. V pilovém rámu může být napnuto podle typu stroje a řezné výšky až 40 pilových listů. To znamená, že lze současně vyrábět až 40 lamel. Přepočteno na směnový výkon to znamená 350 – 1200 m2/400 min. Porovnejte podle obrázku pouhým okem patrný rozdíl v řezné spáře u okružní a rámové pily.

Pokuste se odhadnout, jak tlustý pilový kotouč by mohl spolehlivě a přesně proříznout dřevo tlusté 200 mm.

Úspory dřevní hmoty při použití rámových pil jsou zcela jednoznačně prokazatelné. V závislosti na výšce řezu a tloušťce lamely je úspora dřevní hmoty ve srovnání s ostatními výrobními postupy o 15 - 50 % vyšší.

Optimální podmínky?

Optimální podmínky jsou takové, je-li dodržena odpovídající kvalita povrchu lamel, přesnost řezání vyhovuje požadavkům pro další zpracování a trvanlivost ostří se pohybuje v obvyklých mezích. Obecně přepočteno pro tloušťku lamel 4 mm je výkon stroje ECO-POWER asi 500 m2/400 min. a výkon stroje MAMUTH asi 1000 m²/400 min. Na základě těchto údajů lze stanovit optimální rychlost posuvu a odpovídající počet pilových listů v pilovém rámu.

Suché nebo mokré?

« ZPĚT NA VŠECHNY ČLÁNKY
PARTNEŘI
Ogden Group DudrTools RfsProtech
KONTAKTUJTE NÁS
Facebook Instagram Linkedin Twitter