Ligne de production KVH / BSH

Autres machines et produits

Ligne de production de bois massif KVH / BSH / GLT

Slouží k výrobě lepených dřevěných nosníků (KVH, BSH, GLT) v délkách od 4 do 12 m. Je sestavena z tryskové nanášečky lepidla, polohovacího dopravníku s dynamickým dorazem, stohovacího dopravníku, vlastního lisu a příčného válečkového dopravníku.

DEMANDE SANS ENGAGEMENT
DESCRIPTION FICHE TECHNIQUE
 

Popis činnosti:

Chod linky je zcela automatický a pro její obsluhu stačí dva lidé. Obsluha vkládá lamely na vstupní válečkový dopravník tak, aby je pohon v nanášečce lepidla posouval pod tryskami, kde je na ně naneseno lepidlo.

 

Z nanášečky lamelu převezme dopravník s dynamickým dorazem. Ten polohuje lamelu do požadované pozice, aby bylo možné sestavit požadovaný (odstupňovaný) nosník. Lamela je po té posunuta na dopravník stohování nosníků.

 

Po dokončení stohování nosníku je celý paket přesunut na nakládací ramena lisu a vzápětí vložen do lisu.

 

Po proběhnutí lisování (doba trvání závisí na použitém lepidlu) jsou slepené nosníky vyklopeny na příčný válečkový dopravník a vyvezeny z prostoru lisu, kde je obsluha odebere.

« RETOUR À LA CATÉGORIE
PARTENAIRES
Ogden Group RfsProtech