Rychlý návrat investice s rámovou pilou Orbit

Rámové pily

Udržet nízké výrobní náklady při zachování vysoce kvalitního produktu není jednoduchý úkol. Od chvíle, kdy NEVA postavila svou první rámovou pilu, investovali jsme značné množství času do výzkumu a vývoje technologie rámových pil. Díky našemu úsilí NEVA vyvinula a vylepšila orbitální pohyb pilového rámu při jeho cyklování nahoru a dolů. S orbitálním pohybem se zvyšuje jak produktivita výroby, tak i životnost pilových listů. Jak rámová pila ORBIT pracuje, si můžete prohlédnout zde:

Od konce 90tých let spolupracuje firma NEVA se společností OGDEN (USA) ve sdílení znalostí a zdrojů v oblasti technologií řezání s velmi tenkou řeznou spárou. Skrze sílu naší spolupráce se nám podařilo posunout technologii řezání o další krok kupředu. Spojením zdrojů v oblasti vývoje a výroby jsme dali vzniku tenkořezné rámové pile ORBIT.

Spíše než vyhazovat čísla a procenta, která mohou být zavádějící, sestavili jsme skutečná čísla z výroby od zákazníka, který má jak konvenční rámovou pilu, tak rámovou pilu NEVA, ORBIT. Zákazník zpracovává suché dubové řezivo s obsahem vlhkosti přibližně 8-10% a vyžaduje, aby vyráběné lamely měly toleranci tloušťky +/- 0,1 mm. Pamatujte, že jeho vysoké požadavky na toleranci ovlivňují rychlost posuvu řezaného dřeva.

Teoretické výpočty jsou ve srovnání se skutečnými výsledky výroby zřídka pravdivé a při porovnání teoretických údajů se skutečnou výrobní kapacitou v datovém listu bude rozdíl u obou strojů přibližně 23%. Hlavním důvodem je to, že materiál není podáván čelo na čelo (mezi koncem jedné desky a začátkem další jsou mezery). Zadruhé, podávací systém na všech rámových pilách funguje na principu start/stop. Posuv na stroji se technicky musí zastavit během zdvihu pilových listů nahoru, aby se vyloučilo tření, které by se vyskytlo na hřbetu ostří. Společnost NEVA vyvinula a patentovala mechanický systém posuvu start/stop, který se nachází na všech jejích strojích, což významně zlepšilo životnost pilových listů našich zákazníků.

Běžná rámová pila s pohybem nahoru dolů
(suché dubové  lamely v toleranci ± 0,1 mm)

Výška dřeva
(mm)

Kanálů

Lamel

Posuv
(m/min.)

Minuty
400

Výrobní kapacita
100%

93,5 5 25 0,32 299 m2 230 m2
128 5 25 0,28 358 m2 276 m2
156 5 25 0,24 374 m2 288 m2
191 3 15 0,20 229 m2 176 m2
203 3 15 0,18 219 m2 169 m2

Rámová pila ORBIT
(suché dubové lamely v toleranci ± 0,1 mm)

Výška dřeva
(mm)

Kanálů

Lamel

Posuv
(m/min.)

Minuty
400

Výrobní kapacita
100%

93,5 5 25 0,45 421 m2 324 m2
128 5 25 0,40 512 m2 394 m2
156 5 25 0,35 546 m2 420 m2
191 5 25 0,28 535 m2 411 m2
203 5 25 0,25 508 m2 390 m2

Při porovnávání údajů na dvou výše uvedených tabulkách vidíme následující výsledky výroby:

Při řezání dřeva s výškou 93,5 mm je kapacita rámové pily ORBIT o 40% vyšší

Při řezání dřeva s výškou 128 mm je kapacita rámové pily ORBIT o 42% vyšší

Při řezání dřeva při výšce 156 mm je kapacita rámové pily ORBIT o 45% vyšší

Je důležité si uvědomit, že rámová pila Economic s konvenčním pohybem nahoru / dolů je vybavena hliníkovým hlavním rámem a 11kW hlavním motorem. Tato omezení ovlivňují výrobní kapacitu, zejména při podávání 5 kusů dřeva kanály nebo materiálem, který je vysoký nebo široký. Nebyli jsme schopni porovnat tyto dva stroje s posledními dvěma (2) výškami dřeva, protože zákazník mohl s těmito výškami provozovat pouze tři (3) kanály na rámové pile Economic.

Rámová pila ORBIT je však vybavena litinovým hlavním rámem a hlavním motorem o výkonu 15 kW. Jak můžete vidět, zvýšený výkon a robustnější rám u pily ORBIT významně ovlivňují výrobní kapacitu obou strojů. To je nejvíce patrné u vyšších výšek dřeva (viz. výrobní kapacita v posledních dvou řádcích každé tabulky). Energie, kterou akumuluje těžký rám, je velmi důležitá pro zpracování velkého množství dřeva současně.

Pojďme se pomocí matematiky podívat blíže na rychlosti posuvu obou strojů:

Posuv do řezu je dán z rovnice: U = uz * H * n / t

Oba stroje jsou po stránce parametrů stejné, tj. stejný zdvih H = 210 mm, n = 450 otáček/min. a byly použity stejné nástroje se stejnou roztečí zubů t = 13 mm. Jak je vidět, jediný parametr, který v tuto chvíli ovlivní rychlost posuvu, je právě posuv na zub uz. Někdo by mohl namítnout zvýšení otáček, ovšem to vede jen k urychlení otupení pilových listů v řezné spáře.

Výsledek: Orbitální pohyb na rámové pile ORBIT umožňuje vyšší hodnotu posuvu na zub uz při zachování vysoké kvality povrchu. Stroj ORBIT dosahuje minimálně o 40% vyšší výrobní kapacitu než rámová pila s konvenčním pohybem (pouze nahoru / dolů).

Druhým parametrem, který ovlivňuje strojní zařízení, jsou pilové listy. Správně připravené pilové listy jsou velmi důležité pro úspěšný provoz stroje. Opravdu neexistuje žádné omezení, jak tenký pilový list lze použít na kteroukoli rámovou pilu. Níže je uveden výpočet nákladů na pilové listy, založený na řezání suchého dubu. Průměrná životnost pilových listů bez ostření je přibližně 16 hodin, tzn. 2x 8 hodinové směny. Následující výpočet je založen na jednom měsíci nebo 22 pracovních dnech (1 směna / den); broušení ostří přibližně 10krát během této doby. K výrobě 25 lamel zákazník požadoval 4 pilové listy a 2 roztřískovače na kanál, tj. celkem 20 pilových listů a 10 roztřískovačů. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na prodejci pilových listů a ceně ostření:

1 sada pilových listů
10x ostření
€ 720,0
10x 30 pil x € 2,0 = tj. € 600,0

Celkem:

1 rok @ 1 směna / den:
€ 1.320,0

€ 1.320,0 x 12  = € 15.840,0 za nástroje

Na stroji ORBIT ušetříte min. 40%    € 6.336,0

Závěrem je zřejmé, že zákazníci, kteří používají konvenční rámovou pilu, se setkají s trvale vyššími náklady na pilové listy a delšími časy výroby, aby dosáhli stejné výrobní kapacity jako rámová pila s orbitálním pohybem. Je zřejmé, že rámová pila ORBIT je mnohem lepší investicí a zákazníci, kteří tuto pilu používající, dosáhnou mnohem rychlejší finanční návratnosti své počáteční investice než ti, kteří používají konvenční rámovou pilu.

« ZPĚT NA VŠECHNY ČLÁNKY
PARTNEŘI
Ogden Group RfsProtech
KONTAKTUJTE NÁS
Facebook Instagram Linkedin Twitter