Cookies

 1. Společnost NEVA - TRADE s.r.o., se sídlem Husova 537, 378 21 Kardašova Řečice, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 601, IČ 42408415, a společnost NEVA - TST s.r.o., se sídlem Husova 537, 378 21 Kardašova Řečice, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12458, IČ 26075784, jako společní správci osobních údajů podle čl. 26 Nařízení (dále jen „Společní správci“), užívají na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • b) fungování webových stránek;
 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v písm. a) a b) se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Společných správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu neva@neva.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 4. Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí. 
 6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
 7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • poskytovatelem služby Google Analytics, Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
  • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA
 9. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:
 10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas se zpracováním marketingových cookies zpět,
  • požadovat po Společných správcích informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovávají,
  • vyžádat si u Společných správců přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po Společných správcích výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud tento výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Společných správců
  • na přenositelnost, pokud jste nám své osobní údaje předali automatizovaným způsobem, a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu společnosti,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
 11. Více informací o používaných souborech Cookies najdete zde:
PARTNEŘI
Ogden Group DudrTools RfsProtech
KONTAKTUJTE NÁS
Facebook Instagram Linkedin Twitter