Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Pokud uzavřete smluvní vztah se společností NEVA - TRADE s.r.o., se sídlem Husova 537, 378 21 Kardašova Řečice, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 601, IČ 42408415, a nebo se společností NEVA - TST s.r.o., se sídlem Husova 537, 378 21 Kardašova Řečice, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12458, IČ 26075784 ohledně dodání zboží nebo poskytování služeb, společnosti jako společní správci osobních údajů podle čl. 26 Nařízení (dále jen „Společní správci“) uchovávají Vaše následující osobní údaje:
  • a. Jméno a příjmení, název společnosti;
  • b. IČ, DIČ; adresu;
  • c. Emailovou adresu;
  • d. Telefonní číslo;
  • e. Případně další osobní údaje potřebné pro naplnění smlouvy

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. 

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

 • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, 
 • čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti (co do uchování daňových dokladů),
 • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Společnými správci, osobní údaje však pro ně může zpracovávat i tento zpracovatel:
  • a. poskytovatel účetního software Pohoda, společnost STORMWARE s.r.o., se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142, DIČ: CZ25313142

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po Společných správcích informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovávají,
  • vyžádat si u Společných správců přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu společnosti,
  • požadovat po Společných správcích výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud tento výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Společných správců,
  • na přenositelnost, pokud jste nám své osobní údaje předali automatizovaným způsobem, a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
PARTNEŘI
Ogden Group RfsProtech
KONTAKTUJTE NÁS
Facebook Instagram Linkedin Twitter