Stelitové Pilové Listy - Detailní informace

Nástroje ovlivňují výsledek práce na jemnořezných rámových pilách z 99%. Za předpokladu, že je stroj v dobrém technickém stavu, závisí výsledek na 2 základních faktorech:

 • příprava materiálu tak, aby odpovídal rozměrově vodícím prvkům, které jsou ve stroji namontovány nebo naopak je potřeba do stroje namontovat takové vodící prvky, které jsou pro zpracovávaný materiál nejvhodnější
 • příprava a vhodná volba pilových listů

Volba pilového listu

Zásada č.1 – pro danou výšku dřeva používejte co možno nejkratší pilové listy. Čím kratší je pilový list, tím větší přesnost řezání bude docílena. Obecně platí následující tabulka č.1:

Řezná výška do 80 mm do 120 mm do  150 mm do  200 mm do  250 mm
Délka pilového listu 380 mm 420 mm 455 mm 505 mm 555 mm

Zásada č.2 – tlouštka těla pilového listu se zvětšuje s výškou řezu. Obecně platí následující tabulka č.2:

Řezná výška do  80 mm do  120 mm do  150 mm do  200 mm do  250 mm
Tloušťka těla 0,5 - 0,8 mm 0,6 - 0,9 mm 0,7 - 0,9 mm 0,7 - 0,9 mm 0,7 - 1,0 mm

Zásada č.3 – s rostoucí výškou řezu se zvětšuje řezná spára. Obecně platí následující tabulka č.3:

Řezná výška do  80 mm do  120 mm do  150 mm do  200 mm do  250 mm
Řezná spára 0,9 - 1,25 mm 1,00 - 1,4 mm 1,05 - 1,4 mm 1,10 - 1,4 mm 1,15 - 1,4 mm

Zásada č.4 – při řezání musí vznikat tříska, nikoli prach. Tloušťku třísky můžeme stanovit z následujících vzorců:

z = 0,6 * (H + h) / t

 • z = počet zubů
 • H = zdvih rámu (mm)
 • h = řezná výška (mm)
 • t = rozteč (mm)

Výpočet tloušťky třísky:

s = u / (n * z)

 • s = tloušťka třísky (mm)
 • u = posuv (mm/min)
 • n = otáčky stroje (1/min)
 • z = počet zubů v záběru

Orientační hodnoty tloušťek třísky – tabulka č.4:

Tloušťka třísky 0,15 - 0,25 mm 0,07 - 0,1 mm 0,03 - 0,05 mm
Způsob obrábění hrubé střední jemné

Zásada č.5 – limitujícím prvkem výkonu stroje je pilový list. Chcete-li pracovat s velkými rychlostmi posuvu a postačí-li pro Vaše požadavky hrubé obrábění, použijte pilové listy s tloušťkou těla minimálně o 0.1 mm silnější, než je uvedeno v tabulce č.2.

Geometrie a mikrogeometrie břitu

Břit je klínová část nástroje. Hlavní břit se vytvoří čelem a hřbetem nástroje. Průnik ploch čela a hřbetu se nazývá hlavním ostřím. Průnikem rovin čela a hřbetu se tvoří ideální ostří 1. Skutečné ostří 2 se tvoří průnikem nerovných ploch čela a hřbetu nástroje. Snahou výrobců nástrojů je, přiblížit skutečné ostří k hranici ideálního ostří.

Terminologie

 • Čelo nástroje 4 je plocha, po níž klouže tříska.
 • Hřbet nástroje 3 je plocha obrácená k ploše řezu.
 • Boční břity se tvoří čelem a bočními plochami nástroje.
 • Úhel hřbetu α je tvořen rovinou hřbetu nástroje s rovinou řezu.
 • Úhel čela γ je tvořen rovinou čela se základní rovinou.
 • Úhel břitu β je tvořen rovinou čela a rovina hřbetu.
 • Úhel řezu δ = α + β
 • Úhel zúžení čela ε uvolňuje nástroj ve směru kolmém k jeho podélné ose. Měří se v průmětu na základní rovinu.
 • Úhel zúžení čela ε' uvolňuje nástroj ve směru hlavního řezného pohybu. Měří se v průmětu na rovinu řezu.

Otupování břitu

Otupování břitu je postupná změna mikrogeometrie břitu během řezání - břit ztrácí schopnost řezat. Trvanlivostí břitu se rozumí doba, po kterou má břit schopnost řezat, než změna tvaru břitu dosáhne stanovené meze. Tato mez se projeví zvětšením rozsahu tolerancí řezaných lamel. Trvanlivost břitu je závislá na tvrdosti řezaného materiálu, na jeho opracování, čistotě a vlhkosti. Trvanlivost břitu může být výrazně zkrácena, je-li posuv příliš malý, tj. nižší než jsou uvedené hodnoty tlouštky třísky pro jemné obrábění – viz. tabulka č.4, nebo naopak je-li posuv příliš velký - vyšší než tloušťka třísky pro hrubé obrábění. V tomto případě se pilový list stává nestabilní již při nepatrném otupení.

Ostření pilových listů

K ostření pilových listů doporučujeme používat naše CNC ostřičky s chlazením vodní emulsí. Stroj umožňuje libovolné nastavení úhlu čela a hřbetu. Doporučené hodnoty úhlů – tabulka č.5:

  γ [°] α [°]
Tvrdé dřevo 6 - 10 8 - 12
Měkké dřevo 10 - 15 12 - 17

Úhly zúžení čela ε a ε' se neostří. Tyto úhly jsou zhotoveny při výrobě pilových listů. Hodnota těchto úhlů je 2° - 2.5°, přesnost výroby se pohybuje v rozmezí ± 10´.

Tvar zubu a hloubku zubu je nutno dodržet při ostření tak, jak byla provedena u nového listu. Nedoporučuje se měnit bezdůvodně tvar zubu ani velikost mezizubové mezery. Neodborné zásahy do geometrie nástroje výrazně narušují jeho funkci.

Válcování pilových listů

Důvodem, proč jsou pilové listy válcovány, je vnesení předpětí do zadní části těla pilového listu. Při napínání pilových listů je díky válcování přeneseno pnutí do přední - zubové části listu. Intenzitu válcování kontrolujeme ocelovým pravítkem. Válcováním se prodlouží zadní část těla listu a to tak, že pilový list po přiložení k pravítku se mírně kolébá. Výchylka kolébání by měla být v rozsahu dle doporučených hodnot – tabulka č.6:

Délka pilového listu 380 mm 420 mm 455 mm 505 mm 555 mm
Odchylka Y (mm) 0,3 - 0,5 0,4 - 0,6 0,5 - 0,7 0,7 - 0,9 0,8 - 1,0

« ZPĚT NA VŠECHNY ČLÁNKY
PARTNEŘI
Ogden Group RfsProtech
KONTAKTUJTE NÁS
Facebook Instagram Linkedin Twitter