Tenkořezné rámové pily - Suché nebo mokré dřevo?

Rámové pily

Suché nebo mokré?

Názory se liší avšak problémy zůstávají. Tenké lamely lze samozřejmě rychleji vysušit avšak deformace, které tento postup přináší ovlivňují výrazně další zpracování lamel. Sušení řeziva větších tloušťek přináší vysoké nároky na kvalitu sušáren a prodlužuje výrazně čas, po který zůstávají v surovině uvězněny Vaše peníze. Naproti tomu mokrá cesta výroby lamel nabízí zkrácení této doby, avšak nelze opomenout problémy, které tento postup přináší.

Řezná spára: při zpracování mokrého dřeva na tenkořezné rámové pile je nutno počítat s podstatně větší řeznou spárou. Vlákna mokrého dřeva jsou podstatně elastičtější než vlákna dřeva suchého, a proto k jejich přeříznutí potřebujete velice ostrý břit. Po mírném otupení břitu, které se u suchého dřeva ještě nemusí projevit, se dřevní vlákna natahují a jsou doslova nástrojem přetrhována. Výsledkem tohoto procesu jsou "chlupaté" stopy po nástroji. Přetrhaná vlákna se třou o tělo pilového listu, čímž dochází k jeho zahřívání a pozdější ztrátě napětí. Podstatné zvětšení řezné spáry posune tuto hranici otupení o několik hodin dále avšak ekonomický efekt tenkého řezu se vytrácí.

Piliny: mokré piliny, které vznikají při řezání lamel, ulpívají na řezaných plochách, nebo se při zvlášť tenkých lamelách pěchují mezi pilové listy. Potíže jsou i s odsáváním mokrých pilin, nehledě na to, že ocelové části stroje, jako jsou podávací válce, vložky mezi pilami, upínače a pod., jsou poznamenány korozí. Nezapomínejte, že výška řezaného materiálu se blíží zdvihu pilového rámu, což má za následek poměrně obtížné vynášení pilin z řezné spáry.

Druhy dřeva: Dub obsahuje velké množství tříslovin. Přítomnost tříslovin, voda a ocelový pilový list způsobují zalepení pilového listu již po velmi krátkém čase. Jedná se o dobu od 30 minut až po 3-4 hodiny práce v závislosti na vlhkosti dřeva. Modřín obsahuje velké množství pryskyřice. Zpracování v mokrém stavu bez použití dalších přídavných systémů - stříkání mlhoviny na pilové listy - je téměř nemožné.

Zpracování dřeva tenkořeznými rámovými pilami předpokládá, že dřevo je již určitým způsobem opracováno. 3-4 stranné opracování je podmínkou pro spolehlivé řezání. Přesný polotovar na vstupu do stroje je zárukou životnosti pilových listů a kvalitního výsledku řezání. Křivý a pokroucený materiál namáhá bočně pilové listy, čehož důsledkem je ztráta napětí a zabíhání pilových listů. Manipulace s mokrým dřevem ve vytápěných halách vede k jeho velmi rychlému znehodnocení - praskání na čelech, kroucení, plísně.

Většina výrobců lamel preferuje suchou cestu

Dřevo je živá hmota a proto je potřeba s ním zacházet tomu odpovídajícím způsobem. Doporučuje se, aby čerstvě pořezané dřevo zůstalo na skládce řádně uloženo po určitou dobu. Dřevo částečně vzduchoproschlé a uklidněné je pro další zpracování nejvhodnější. Dobře vysušené dřevo je základem úspěchu. V komorových i vakuových sušárnách moderní konstrukce je kvalita sušení zaručena. Pro parketářské a nábytkářské výrobky se doporučují hodnoty konečné vlhkosti dřeva v rozmezí 6-8 % eventuálně 8-10 %. Konečnou fází sušení je kondicionování. Kondicionováním se označuje úprava a uchování stavu usušeného dřeva, tj. jeho konečnou vlhkost a vnitřní napětí, aby co nejlépe vyhovovalo podmínkám upotřebení. Dřevo se kondicionuje v sušárnách na konci sušícího procesu nebo v klimatizovaných prostorách.

Suché dřevo 3 nebo 4 stranně opracované je nejvhodnější pro zpracování na tenkořezných rámových pilách. Doporučuje se, aby rozměry dřeva byly připraveny s ohledem na konečný počet lamel, tj. aby všechny pilové listy byly stále v řezu. Dobře opracované bloky dřeva s minimální odchylkou tolerancí jsou předpokladem pro přesné vedení dřeva ve stroji. Čistě opracované plochy a zaříznutá čela hranolů jsou základním předpokladem pro vysokou životnost ostří pilových listů. Použití stelitovaných pilových listů posouvá hranici otupení břitu, v závislosti na druhu dřeva a výšce řezu, do oblasti 20 - 100 hodin.

Řezná spára u suchého materiálu může být mnohdy navržena až na spodní hranici možností nástroje, tj. 1,0 - 1,25 mm. Suché dřevo je skutečně nástrojem odříznuto a opracovaný povrch je čistý. Ekonomická volba řezné spáry by měla být provedena s ohledem na počet ostření nástroje. Tzn., čím menší je řezná spára, tím nižší je celkový počet ostření pilového listu. V konečném důsledku to znamená, že při minimální řezné spáře je možné ostřit 2-5 krát. Ekonomická řezná spára by měla umožnit alespoň 7-10 ostření pilového listu.

Velikost řezné spáry se volí s ohledem na výšku řezu. Pro orientaci lze vyjít z následujících údajů:

Výška řezu do 80 mm do 120 mm do  150 mm do 200 mm do 250 mm
Řezná spára 0,9 - 1,25 mm 1,00 - 1,4 mm 1,05 - 1,4 mm 1,10 - 1,4 mm 1,15 - 1,4 mm

Druhy dřeva: Dub je řazen mezi tvrdé listnáče. Při řezání suchého dubu tenkořeznými rámovými pilami jsou dosaženy nejlepší výsledky životnosti ostří při řezání tvrdých dřevin. Buk, javor - tyto dřeviny jsou ve srovnání s dubem houževnatější, zvláště při řezání javoru se doporučuje snížit počet pilových listů asi o 15 - 20 % nebo stejným poměrem snížit rychlost posuvu. Měkké dřeviny lze obecně vzato řezat bez problémů. Příliš tenké lamely (2 mm) jsou náchylné k praskání a vytrhávání vláken. Snížení rychlosti posuvu mnohdy vyřeší vzniklý problém.

Výsledek: Lamely řezané v suchém stavu mají přesné geometrické tvary. Své rozměry a tvar - pakliže jsou sladovány ve vhodném prostředí - dále nemění. Opracovaný povrch je čistý, lamely je možné okamžitě bez dalšího nutného opracování použít v dalším výrobním procesu.

Pečlivá příprava dřeva a stroje: Tenké lamely jsou vždy velice choulostivé na mechanická poškození. Dbejte na to, aby byl stroj vždy správně seřízen pro odpovídající materiál. Lamely za pilovými listy musí být odváděny vhodným způsobem tak, aby nebyly deformovány či jinak mechanicky namáhány. Současně ale musí být pevně drženy mezi přítlačnými válci. Pilový rám a pily musí být zavěšeny dokonale svisle. Paralelní zavěšení pil v rámu lze správně provést v montážním přípravku. Pily ve stroji nesmí odhazovat! Odhazování pil snižuje jejich životnost, někdy vede až k jejich poškození. Pečlivost v přípravě materiálu stejně jako pečlivost věnovaná přípravě nástrojů a udržování stroje v dobrém technickém stavu se vždy vyplatí.

« ZPĚT NA VŠECHNY ČLÁNKY
PARTNEŘI
Ogden Group RfsProtech
KONTAKTUJTE NÁS
Facebook Instagram Linkedin Twitter